How much do you like math

K1 - Lesson 2a - Do you like math?

knowznaćsearchszukaćneedpotrzebowaćto like
I like
you like
he-she-likes it
we like
you like
they-you likelubic
yes lubię
ty lubisz
on-ona-ono lubi
my lubimy
wy lubicie
oni-Pan / i / Państwo lubi (ą)kindmiłystrictsurowyfunnywesoły, zabawnyfairsprawiedliwyunderstandingwyrozumiałyauthoritarianautorytarnythe math teachernauczycielka matematykithe Polish teachernauczyciel polskiegothe sports teachernauczycielka w-fthe art teachernauczycielka plastykithe biology teachernauczyciel biologiithe favourite subjectulubiony przedmiotthe historyhistoriathe geographygeografiaartplastyka, sztukaInterestinginteresującycalmspokojnycompetentlycompetentnyeasyprosty, łatwyGreatwspaniałyuninterestingnieinteresującyboringnudnynervousnerwowyunjustniesprawiedliwydifficulttrudnystupidgłupiSmartmądryseriouspoważnyincompetentniekompetentnygentlyłagodnyinformativepouczającyentertainingzajmujący, interesującythe field of expertiseprzedmiotvery nicebardzo miłytoo youngza młodywaitingczekaćthe third hourtrzecia lekcja / godzinabe a big nut at mathbyć beznadziejnym z matematykiFinduważać, sądzićthe maths teachernauczyciel matematykithe foreign languagesjęzyk obcyespeciallyszczególniethe English teachernauczyciel angielskiegovery goodbardzo dobry / dobrzealsoteżhis hisanythe biologybiologiathe chemistrychemistrythe mathmatmathe Germanniemieckithe Polishpolskireallynaprawdęthe student, -uczeńthe studentuczennicaall pupilwszyscy uczniowieNaturallyoczywiście, naturalniethe geographygeografiathe friendsprzyjacielthe friendsprzyjaciółkathe writer, -pisarzthe writerpisarkaThe Chancellor, -kanclerzthe Chancellorkanclerz (kobieta)The monkmnichthe modelmodel / kathe actor, -actuatorthe actressesaktorka